Mensen met een zindroom

Als je even stilstaat bij het hedendaagse spraakgebruik over 'mensen met een beperking' waar voorheen over 'gehandicapten' werd gesproken, is al snel duidelijk dat er geen mensen zonder beperking zijn. Dit veranderende spraakgebruik is ingegeven door de behoefte aan een taalgebruik dat mensen niet uitsluit. Een behoefte die voortkomt uit het feit dat men blijft zoeken naar een aanvaardbare manier om uit te drukken dat er iets aan schort of iets ontbreekt.

Anders wordt het wanneer we de taal omkeren en ons afvragen wat het is dat alle mensen verbindt. Dit heft weliswaar de beperking niet op, maar het verandert wel de vraag. Om met deze vraag op zoek te gaan naar wat mensen verbindt, organiseren wij traitebijeenkomsten  rond het thema 'mensen met een zindroom'.

'Wij' zijn mensen die linksom of rechtsom betrokken zijn bij het wel en wee van mensen met een verstandelijke beperking en die hebben ontdekt dat samen het leven vieren de beste manier is om het te delen. Het leven vieren betekent elkaars dromen van zin en geluk horen, maar het betekent ook zien wat er gedeeld kan worden wanneer de werkelijkheid tegenvalt.

Mensen vieren het leven juist omdat ze ervaren dat het niet volmaakt is. Het is die ervaring die hen maakt tot mensen met zindromen.

 

De commissie 'Inclusie'van de Landelijke Werkgroep Pastoraat en Zorg.